Oferta

Specjalistyczny Gabinet Kardiologiczny
Tomasz Wąsowicz

Poradnia Kardiologiczna oferuje:

Konsultacje i porady kardiologiczne

Oferujemy szybką diagnostykę kardiologiczną, nowoczesne leczenie chorób układu krążenia oraz porady w zakresie rehabilitacji kardiologicznej.

Oferujemy łatwy dostęp do konsultacji niepokojących objawów ze strony serca i układu krążenia.

Rozmowa bezpośrednia ciągle pozostaje najlepszą formą kontaktu z lekarzem. Informacje uzyskane poza słowami mają bardzo dużą wartość w postawieniu diagnozy. Doświadczone oko lekarz dostrzeże to czego pacjent nie potrafi nazwać. Dlatego nie oferujemy teleporad jako pierwszej wizyty. Natomiast pacjent regularnie odwiedzający lekarza może liczyć na poradę telefoniczną w zakresie interpretacji wyniku badania, doraźnej zmiany leczenia lub doraźnego postępowania w przypadku zaostrzenia objawów.

Profilaktyczne badania serca

Rośnie nasza troska o własne zdrowie. Wiemy coraz więcej na temat wpływu stylu życia na długość i komfort życia. Wiemy co poprawić w codziennym życiu aby utrzymać dobrą kondycję serca. Wiemy jak wcześnie rozpoznać chory zanim poczynią znaczne szkody.

Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zapraszamy do przebadania serca, zwłaszcza osoby z grupy podwyższonego ryzyka sercowo- naczyniowego.

Jeżeli jesteś po 40 roku życia, w rodzinie były choroby serca, masz nałogi, mało się ruszasz, masz problemy z nadwagą, masz wysoki poziom cholesterolu, masz choroby dodatkowe, szczególnie cukrzycę, choroby nerek, nadciśnienie tętnicze zbadaj swoje serca.

Chętnie ocenimy kardiologicznie osoby decydujące się na intensywne uprawianie sportu.

Konsultacje przed zabiegami operacyjnymi

Każda operacja chirurgiczna, a nawet niewielki zabieg operacyjny stanowią obciążenie dla chorego serca. Powodzenie operacji zależy nie tylko od sprawności chirurga operującego czy anestezjologa ale także od rzetelnej oceny przedoperacyjnej. Obecnie ocena kardiologiczna jest rutynowym elementem oceny przedoperacyjnej u seniorów i pacjentów podwyższonego ryzyka.

Opiekę kardiologiczną przewlekle chorym

Choroby przewlekłe serca wymagają stałego monitorowania przebiegu, oceny powikłań, zajęcia innych narządów, ciągłej oceny leczenia, działania ubocznego leków.

Niezmiernie ważne problemy w przewlekłym leczeniu to systematyczne przyjmowanie leków, zmiana stylu życia, diety, pozbycie się nałogów, regularne kontrole lekarskie oraz rehabilitacja kardiologiczna.

W przypadku nieoczekiwanych zmian w stanie ważna jest możliwość szybkiej konsultacji, choćby telefonicznej.

Opiekę kardiologiczną seniorom

Podeszły wiek stanowi duże wyzwanie w opiece medycznej. Senior nie jest tylko starszym dorosłym pacjentem, ale to zupełnie inny pacjent. W organizmie Seniora zmienia się w zasadzie wszystko, poczynając od funkcji poznawczych, emocji i sprawności zmysłów poprzez spadek wydolności wszystkich narządów wewnętrznych   a kończąc na zanikach mięśniowych i utracie sił.  Senior najczęściej cierpi na wiele chorób, przyjmuje wiele leków, ma dziesiątki zaleceń i najczęściej jest samotny i wyizolowany. Spada jakość życia Seniora.

W opiece nad Seniorem lekarz musi uwzględnić wszystkie te czynniki.

Badania serca

EKG
Holter EKG

Badanie holter EKG to długotrwała rejestracja EKG na małym cyfrowym urządzeniu. Długość rejestracji może być dowolnie zaplanowana. Najczęściej rejestracja trwa 24 godziny. Mogą być zaplanowane rejestracje 48- godzinne i 7- dniowe. Badanie jest całkowicie bezpieczne i nie obciążone powikłaniami. Może być nieco uciążliwe, zwłaszcza w dni upalne. Jednak generalnie jest dobrze tolerowane przez pacjentów.

Wskazaniami do badania holter EKG są zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania lub zamierania serca, omdleniautraty przytomności, ocena zagrożenia groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca po zawale serca lub po innych ciężkich chorobach serca.

Badanie wykorzystywane jest do oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego.

Zaletą badania jest możliwość zapisu wydarzeń, które pojawiają się rzadko i z natury rzeczy nie mogą być zarejestrowane w standardowym EKG.

Holterowski zapis EKG poddawany jest komputerowej analizie według określonych algorytmów, a potem weryfikowany przez lekarza. Wnioski z badania stanowią podstawę do postawienia rozpoznania, zaplanowania leczenia, a także mają wartość przewidującą wystąpienie np. nagłego zgony sercowego.

Holetr EKG stanowi podstawowe badanie w kardiologii.

W Poradni wykorzystujemy system holterowski firmy Schiller. Firma Schiller jest liderem produkcji i doskonalenia systemów holterowskich.

Dysponujemy standardowymi rejestratorami  3-kanałowymi oraz rejestratorem 12-kanałowym. Szczególnym zainteresowaniem kardiologów cieszą się zapisy 12-kanałowe. Umożliwiają one precyzyjną oceną komorowych zaburzeń  rytmu serca. Zapisy 12-kanałowe wykorzystywane są przed zabiegami ablacji oraz w celu oceny skuteczności zabiegów ablacji.

Test wysiłkowy na bieżni ruchomej

Badanie test wysiłkowy EKG polega na obciążeniu pacjenta precyzyjnie dobranym wysiłkiem fizycznym w warunkach pełnej kontroli. Pacjent podłączony jest do monitora EKG i ma mierzone w odstępach czasu ciśnienie tętnicze. Badanie wykonywane jest w obecności lekarza.

Warunkiem niezbędnym do wykonania badania jest współpraca pacjenta i możliwość wykonania przez niego wysiłku fizycznego.

Do wykonania wysiłku fizycznego wykorzystuje się głównie stacjonarny rower lub bieżnię ruchomą. Obciążenie jest stopniowane, a wysiłek prowadzony do zaplanowanego punktu lub przerywany jest na życzenie badanego pacjenta. Nigdy badanie nie może być prowadzone wbrew woli pacjenta.

Wskazaniem do wykonania badania jest ocena wydolności fizycznej pacjenta, ocena reakcji na wysiłek fizyczny, obserwacja zaburzeń rytmu serca w czasie wysiłku, ocena ciśnienia tętniczego w czasie wysiłku.

Ponieważ wysiłek fizyczny powoduje zwiększenia zapotrzebowania na tlen przez serce, próba wysiłkowa jest badaniem diagnostycznym w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca. W warunkach kontrolowanych wywołane zostaje niedokrwienie serca zarejestrowane w EKG. Chory pacjent najczęściej zgłasza dolegliwości bólowe serca. W sytuacji wystąpienia objawów test jest przerywany.

Po zawale serca próba wysiłkowa pozawala ocenić wydolność serca i pośrednio stopień uszkodzenia pozawałowego serca.

Test wysiłkowy wykorzystywany jest także do profilaktycznej oceny wydolności układu krążenia u sportowców.

Całodobowe monitorowanie ciśnienia tętniczego (holter ciśnieniowy)

Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego realizowane jest przy pomocy niewielkiego elektronicznego aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego zakładanego pacjentowi na całą dobę. Aparat automatycznie mierzy ciśnienia w zaprogramowanych odstępach czasowych, w dzień częściej, w nocy rzadziej. Następnie zapis wartości ciśnień poddawany jest analizie komputerowej i drukowany w formie wyniku. Oceniane są poszczególne pomiary, średnie wartości ciśnienia w ciągu całej doby, w ciągu dnia i nocy. Na podstawie wyniku podejmowane są decyzje diagnostyczne i lecznicze.

Wskazaniem do wykonania badania jest postawienie rozpoznania w przypadku niejednoznacznych pomiarów samodzielnych lub gabinetowych, ocena chwiejnego nadciśnienia tętniczego, ocena skuteczności leczenia.

Zaletą badania jest wykonywanie niezależnych pomiarów w porach dnia i nocy, w których zwykle nie wykonuje się pomiarów ciśnienia. Dzięki automatycznemu pomiarowi unika się wpływu takich efektów jak „ciśnienie gabinetowe”, „efekt białego fartucha”, lęk przed pomiarem ciśnienia tętniczego.

Badanie wymaga znajomości prostych instrukcji w celu wykonania prawidłowego pomiaru. Z powodu dźwięków wydawanych przez urządzenie może być nieco niekomfortowe, głównie w nocy. Poza tym jest zupełnie bezpieczne.

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego należy do podstawowych badań w kardiologii i hipertensjologii.

USG serca (echo serca)

Badanie usg serca, zwane również echo serca, jest obrazowaniem serca z wykorzystaniem ultradźwięków. Badanie jest zupełnie bezpieczne, nieinwazyjne i pozbawione powikłań. Wykonywane jest przez lekarza, najczęściej w specjalnej pracowni Echo, choć może być wykonywane praktycznie w każdych warunkach aparatem przenośnym.

Badanie służy ocenie budowy serca, szczegółowej ocenie struktur serca, jego wymiarów i funkcji. Echo serca znakomicie nadaje się do oceny kurczliwości serca. Zaburzenia kurczliwości pojawiają się głównie w chorobach mięśnia sercowego, głównie w przebiegu choroby niedokrwiennej i zawału serca.

Funkcja dopplerowska, również wykorzystująca ultradźwięki, pozwala na ocenę przepływu krwi przez serce. Dzięki niej można stwierdzić obecność wady serca i precyzyjnie określić jej zaawansowanie.

Wskazaniem do wykonania echo serca jest podejrzenie każdej choroby serca. Badanie należy do podstawowych badań w kardiologii.

W Poradni używamy nowoczesnego echokardiografu VIVID S60.

Porady dietetyczne

Przygotuj się do wizyty

Zabierz na wizytę dokumentację medyczną- karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki wykonanych badań, konsultacje specjalistyczne, dzienniczek pomiarów ciśnienia i tętna, aktualną wagę i wzrost.

Będzie potrzebna lista wszystkich aktualnie przyjmowanych leków, lista nietolerowanych leków (działania niepożądane, uczulenia).

Najlepiej na wizytę przyjść  z osobą towarzyszącą. Pacjent w towarzystwie kogoś z rodziny czuje się pewniej, boi się mniej. Dotyczy to zwłaszcza seniorów.  Wszelkie informacje z wizyty są lepiej zapamiętywane przez osobę towarzyszącą. Lekarz ma większą pewność, że pacjent lepiej zrozumie zalecenia.

Przygotuj listę pytań do lekarza.

Do badania EKG i badania lekarskiego należy się rozebrać do pasa. Proponuję ubrać się w taki sposób aby łatwo można było odsłonić tułów. Unikać należy sukienek i innych jednoczęściowych ubrań.

Nie zakładaj grubych rajstop.

Poradnia Kardiologiczna

ul. 11 Listopada 69/77
Radom

JAK DOJECHAĆ? ->