_Q4A1677

Badanie test wysiłkowy EKG polega na obciążeniu pacjenta precyzyjnie dobranym wysiłkiem fizycznym w warunkach pełnej kontroli. Pacjent podłączony jest do monitora EKG i ma mierzone w odstępach czasu ciśnienie tętnicze. Badanie wykonywane jest w obecności lekarza.

Warunkiem niezbędnym do wykonania badania jest współpraca pacjenta i możliwość wykonania przez niego wysiłku fizycznego.

Do wykonania wysiłku fizycznego wykorzystuje się głównie stacjonarny rower lub bieżnię ruchomą. Obciążenie jest stopniowane, a wysiłek prowadzony do zaplanowanego punktu lub przerywany jest na życzenie badanego pacjenta. Nigdy badanie nie może być prowadzone wbrew woli pacjenta.

Wskazaniem do wykonania badania jest ocena wydolności fizycznej pacjenta, ocena reakcji na wysiłek fizyczny, obserwacja zaburzeń rytmu serca w czasie wysiłku, ocena ciśnienia tętniczego w czasie wysiłku.

Ponieważ wysiłek fizyczny powoduje zwiększenia zapotrzebowania na tlen przez serce, próba wysiłkowa jest badaniem diagnostycznym w rozpoznawaniu choroby niedokrwiennej serca. W warunkach kontrolowanych wywołane zostaje niedokrwienie serca zarejestrowane w EKG. Chory pacjent najczęściej zgłasza dolegliwości bólowe serca. W sytuacji wystąpienia objawów test jest przerywany.

Po zawale serca próba wysiłkowa pozawala ocenić wydolność serca i pośrednio stopień uszkodzenia pozawałowego serca.

Test wysiłkowy wykorzystywany jest także do profilaktycznej oceny wydolności układu krążenia u sportowców.

_Q4A1710_Q4A1681