Gabinet Kardiologiczny funkcjonuje od 1995 roku i zarejestrowany jest w Warszawskiej Izbie Lekarskiej jako Specjalistyczna Praktyka Lekarska.

Tomasz Wąsowicz jest lekarzem kardiologiem. Pracuje w Oddziale Kardiologii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób serca. Szczególnym jego zainteresowaniem jest echokardiografia, czyli ultrasonograficzne badanie serca. Jest w tej dziedzinie długoletnim praktykiem i specjalistą .W Oddziale Kardiologicznym zajmuje się intensywną terapią kardiologiczną, diagnostyką nieinwazyjną, planowaniem leczenia oraz inwazyjnym diagnozowaniem (koronarografia) i leczeniem choroby wieńcowej i zawału serca (angioplastyka wieńcowa).

W Poradni Kardiologicznej lek. Tomasz Wąsowicz udziela porad kardiologicznych i konsultacji kardiologicznych. Wykonuje badania diagnostyczne. Prowadzi stała terapię pacjentów.

Menadżerem Poradni jest sekretarka p. Anna Marecka. Organizuje bieżącą pracę w Poradni, pośredniczy w kontakcie pacjentów z lekarzem. Jest odpowiedzialna za rejestrację pacjentów.

Poradnia Kardiologiczna (11Listopada) prowadzi ambulatoryjną diagnostykę chorób serca w pełnym zakresie. Terminy oczekiwania na badania są krótkie, niekiedy natychmiastowe. Staramy się zapewniać krótkie terminy na porady i konsultacje.