Nadciśnienie tętnicze jest bardzo częstym schorzeniem kardiologicznym. 95% przypadków nadciśnienia zależy od nieprawidłowego stylu życia i skłonności rodzinnych (uwarunkowań genetycznych). Pozostałe 5% przypadków to przypadki nadciśnienia wtórnego do innej choroby np. niewydolności nerek lub zaburzeń hormonalnych .
Nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się wówczas ,gdy wartości ciśnienia mierzonego w spoczynku                     przekraczają 140/90 mmHg.

Za optymalne ciśnienie uważa się wartości do 120/80 mmHg.
Objawy nadciśnienia tętniczego :
-rozdrażnienie
-bezsenność
-zaburzenia koncentracji
-bóle głowy
-szum w uszach
-krwotoki z nosa
Wysokiemu ciśnieniu sprzyja:
-palenie papierosów
-nieprawidłowa dieta :zbyt duże spożycie soli, alkoholu, kawy
-nadwaga i otyłość
-brak ruchu
-stres emocjonalny
Powikłaniami nieleczonego lub źle leczonego nadciśnienia tętniczego mogą być:
-choroba niedokrwienna serca (wieńcowa) i zawał serca
-wylew krwi do mózgu (udar mózgu)
-niewydolność krążenia(serca)
-zaburzenia rytmu serca
-niewydolność serca
-tętniak aorty
W diagnostyce nadciśnienia wykorzystuje się badania laboratoryjne , EKG, Echo serca, całodobowe badanie ciśnienia tętniczego (Holter ciśnieniowy), Holter EKG .
Rokowanie w tej chorobie jest na ogół dobre, pod warunkiem, że leczenie jest stosowane systematycznie. Pod wpływem leczenia ciśnienie powraca do wartości prawidłowych, co nie oznacza wyleczenia z choroby. Odstawienie leków spowoduje ponowny wzrost ciśnienia.