_Q4A1751Ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego realizowane jest przy pomocy niewielkiego elektronicznego aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego zakładanego pacjentowi na całą dobę. Aparat automatycznie mierzy ciśnienia w zaprogramowanych odstępach czasowych, w dzień częściej, w nocy rzadziej. Następnie zapis wartości ciśnień poddawany jest analizie komputerowej i drukowany w formie wyniku. Oceniane są poszczególne pomiary, średnie wartości ciśnienia w ciągu całej doby, w ciągu dnia i nocy. Na podstawie wyniku podejmowane są decyzje diagnostyczne i lecznicze.

Wskazaniem do wykonania badania jest postawienie rozpoznania w przypadku niejednoznacznych pomiarów samodzielnych lub gabinetowych, ocena chwiejnego nadciśnienia tętniczego, ocena skuteczności leczenia.

Zaletą badania jest wykonywanie niezależnych pomiarów w porach dnia i nocy, w których zwykle nie wykonuje się pomiarów ciśnienia. Dzięki automatycznemu pomiarowi unika się wpływu takich efektów jak „ciśnienie gabinetowe”, „efekt białego fartucha”, lęk przed pomiarem ciśnienia tętniczego.

Badanie wymaga znajomości prostych instrukcji w celu wykonania prawidłowego pomiaru. Z powodu dźwięków wydawanych przez urządzenie może być nieco niekomfortowe, głównie w nocy. Poza tym jest zupełnie bezpieczne.

Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego należy do podstawowych badań w kardiologii i hipertensjologii.