W związku z pytaniami pacjentów o bezpieczeństwo stosowania leków hipotensyjnych poniżej cytuję fragment oświadczenia
Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, które mówi:
„Obecnie nie ma wyraźnych dowodów na to, że samo nadciśnienie wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zakażenia COVID-19. Dlatego pacjenciz nadciśnieniem powinni stosować takie same środki ostrożności, jak pacjenci w tej samej kategorii wiekowej i o tym samym profilu chorób współistniejących.
U stabilnych pacjentów z zakażeniem COVID-19 lub zagrożonych zakażeniem COVID-19 leczenie inhibitorami konwertazy angiotensyny i sartanami należy prowadzić zgodnie z zaleceniami ESC / ESH z 2018 r.”

https://www.eshonline.org/spotlights/esh-stabtement-on-covid-19/

Napisz komentarz