_Q4A1674

Badanie holter EKG to długotrwała rejestracja EKG na małym cyfrowym urządzeniu. Długość rejestracji może być dowolnie zaplanowana. Najczęściej rejestracja trwa 24 godziny. Mogą być zaplanowane rejestracje 48- godzinne i 7- dniowe. Badanie jest całkowicie bezpieczne i nie obciążone powikłaniami. Może być nieco uciążliwe, zwłaszcza w dni upalne. Jednak generalnie jest dobrze tolerowane przez pacjentów.

Wskazaniami do badania holter EKG są zaburzenia rytmu serca, uczucie kołatania lub zamierania serca, omdlenia, utraty przytomności, ocena zagrożenia groźnymi dla życia zaburzeniami rytmu serca po zawale serca lub po innych ciężkich chorobach serca.

Badanie wykorzystywane jest do oceny skuteczności leczenia antyarytmicznego.

Zaletą badania jest możliwość zapisu wydarzeń, które pojawiają się rzadko i z natury rzeczy nie mogą być zarejestrowane w standardowym EKG.

Holterowski zapis EKG poddawany jest komputerowej analizie według określonych algorytmów, a potem weryfikowany przez lekarza. Wnioski z badania stanowią podstawę do postawienia rozpoznania, zaplanowania leczenia, a także mają wartość przewidującą wystąpienie np. nagłego zgony sercowego.

Holetr EKG stanowi podstawowe badanie w kardiologii.

W Poradni wykorzystujemy system holterowski firmy Schiller. Firma Schiller jest liderem produkcji i doskonalenia systemów holterowskich.

Dysponujemy standardowymi rejestratorami  3-kanałowymi oraz rejestratorem 12-kanałowym. Szczególnym zainteresowaniem kardiologów cieszą się zapisy 12-kanałowe. Umożliwiają one precyzyjną oceną komorowych zaburzeń  rytmu serca. Zapisy 12-kanałowe wykorzystywane są przed zabiegami ablacji oraz w celu oceny skuteczności zabiegów ablacji.