Co to jest choroba wieńcowa?
Chorobę wieńcową, zwaną też chorobą niedokrwienną serca,  powoduje zwężenie tętnic doprowadzających krew do mięśnia sercowego (tzw. tętnic wieńcowych). Przyczyną zwężenia jest blaszka miażdżycowa, zbudowana głównie z cholesterolu, wyrastająca ze ściany tętnicy w kierunku jej światła. Niedokrwienie najczęściej objawia się jako ból w klatce piersiowej. Ból pojawia się w czasie wysiłku fizycznego i zanika w czasie odpoczynku. Ból taki nazywa się bólem stenokardialnym. Może również wyrażać się poprzez zaburzenia rytmu serca, zadyszkę w czasie wysiłku fizycznego. Jeżeli ból nie ustaje po krótkim odpoczynku lub pojawia się w czasie odpoczynku należy pomyśleć o zawale serca, ostrej postaci choroby wieńcowej.

Jakie są czynniki ryzyka?
• Wiek (zachorowalność rośnie z wiekiem)
• Płeć (dwukrotnie częściej występuje u mężczyzn)
• Obciążenia rodzinne (zawały serca u rodziców i rodzeństwa)
• Palenie papierosów
• Nadużywanie alkoholu
• Nadciśnienie tętnicze
• Wysoki poziom cholesterolu
• Cukrzyca
• Nadwaga i otyłość
• Nieprawidłowe odżywianie
• Brak aktywności fizycznej
• Stres emocjonalny

Jak wykrywa się chorobę wieńcową?
Podstawowe znaczenie dla postawienia rozpoznania ma rozmowa z pacjentem czyli wywiad chorobowy. Na podstawie objawów zgłoszonych przez pacjenta w większości wypadków można postawić trafne rozpoznanie. Poniżej wymieniono badania dodatkowe potwierdzające lub wykluczające rozpoznanie choroby wieńcowej.

  •  Badanie EKG
  • Test wysiłkowy EKG
  • Echo serca
  • Badanie stres-echo
  • Scyntygrafii serca

Stopień zwężenia tętnic wieńcowych można ocenić za pomocą koronarografii.